REGLER

Der kan forekomme ekstra udgifter i forhold til følgende

1. Fastgørelse/installation af apparatet.
2. Fjernelse af evt. møbler for at kunne reparere produktet, hvis det ikke er installeret i henhold til
instruktionerne, eller fjernelse af produktet/indretning, der gør det vanskeligt/umuligt at reparere eller få
adgang til produktet.
3. Instruktion af brugeren i korrekt brug af produktet.
4. Udskiftning af hovedsikringer eller elektriske dele eller dele til vand, gas eller kloak.
5. Reparation af en enhed på grund af kalk, mug, snavs, fedt, spildte væsker og lugt.
6. Rengør pumpen i en vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine eller lignende.
7. Reparer skader forårsaget af oversvømmelse, lynnedslag, elektrisk stød eller overspænding, storm,
ekstreme temperaturer, eksplosion, ydre påvirkninger, korrosion, tyveri eller forsøg på tyveri.
8. Ændring fra åbning i højre side af produkterne.

 

Hvis vi kommer ud for noget af overstående vil du blive faktureret direkte af Jysk Hvidevare Teknik med
248,- kr. pr. påbegyndt kvarter.

Leverandør garanti 

Vi arbejder ud fra de gældende regler som er udstedt fra din leverandør, disse regler kan du læse på dit garantibevis eller kvalitet service bevis. Leverandør dækker normalt ikke erstatning eller reparation af eventuelle pyntedele eller forbrugsdele
(såsom pærer, stik, sikringer, kabler, filtre, knopper, håndtag, glas og tråd hylder, gummislanger,
plastbakker til låger og andet tilbehør som for eksempel bageplader til ovn og hylder). Dette omfatter
også de dele, der er blevet slidt, misfarvet eller beskadiget, herunder skader på grund af forkert brug
eller rengøring.

Reparation af komfur/kogeplader og skader forårsaget af uegnede redskaber/gryder eller utilstrækkelig
rengøring.


Reparere eller udskifte komfurer/keramiske kogeplader som følge af ridser, revner mv. eller beskadigelser af ukendte årsager eller rengøring, forkert brug af værktøj, redskaber med forkert form
eller ru overflade med fremmedlegemer mellem redskaber og kogeplader.

Afbestilling af et servicebesøg

Hvis du har bestilt et besøg, men gerne vil aflyse det, skal du kontakte os minimum 24 timer før den
aftalte tid.

Vi accepterer ikke afbud pr. sms. men telefonisk eller mail udenfor normal arbejdstid.
Overholdes dette ikke, vil du blive faktureret 795 kr. inkl. moms​ for forgæves teknikerbesøg.